Therapeut

300_femke_van_hoove_15.jpg

 

300_femke_van_hoove_20.jpg

 

300_femke_van_hoove_24.jpg

 

Mijn naam is Femke van Hoove en ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Ruim vijftien jaar werk ik nu in de geestelijke gezondheidszorg en heb ruime ervaring met het behandelen van mensen met complexe (persoonlijkheids-) problematiek, traumagerelateerde problematiek en psychodiagnostiek. Sinds februari 2018 werk ik in mijn eigen praktijk. Het intrigeert mij hoe aanleg/ temperament en de leergeschiedenis elkaar beïnvloeden bij het ontwikkelen en vormen van de persoonlijkheid en wat dit betekent voor het leven in het hier en nu. Ik zie het als een uitdaging om bij ieder individu het contact aan te gaan, aansluiting te vinden om van daaruit de persoon inzicht te laten krijgen in zichzelf. Hierbij probeer ik zorg op maat te bieden waarbij ik gebruik maak van schematherapie,  cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik kijk vooral naar uw vraag, uw mogelijkheden en de fase van uw proces.

 

 

Visie

Contact maken met u als persoon staat voor mij centraal in psychotherapie. Een goede therapeutische relatie is nodig om inzicht te kunnen krijgen in patronen hoe u met uzelf en met anderen omgaat. In therapie onderzoeken we hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe deze uw leven in het hier en nu beïnvloeden. Vaak is die invloed groter dan u denkt, aangezien veel van ons gedrag aangestuurd wordt door onbewuste processen. In therapie proberen we meer grip te krijgen op deze processen zodat u in uw huidige leven andere keuzes kunt maken en uw leven vrijer kunt leven.

Werkwijze

Telefonische eerste kennismaking

Indien u twijfelt of u met uw klacht bij mij terecht kunt of indien u eerst wat meer wilt weten over de gang van zaken dan kunt u via het contactformulier uw gegevens noteren. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op. In een kort telefonisch overleg probeer ik te onderzoeken of ik iets voor u kan betekenen en leg ik mijn werkwijze uit. Indien we beiden inschatten dat we tot een goede samenwerking kunnen komen, kunt u zich aanmelden. U krijgt dan informatie over de aanmeldprocedure.

Aanmelding

Via aanmelden kunt zich aanmelden voor behandeling. U wordt doorgelinkt naar de website van stichting 1nP waar mijn praktijk bij aangesloten is. Houdt u er rekening mee dat u een verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft indien u voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen. U kunt uw verwijsbrief uploaden bij de digitale aanmelding. Voor een voorbeeld verwijsbrief klikt u hier

Intakefase

In de intakefase (1 of meerdere gesprekken) breng ik uw klachten in kaart en probeer ik een beeld te vormen van wie u bent als persoon. Ik probeer uw klachten en het ontstaan ervan te begrijpen tegen het licht van uw leergeschiedenis en zo tot een classificatie en een beschrijvende diagnose te komen. Tevens kijk ik naar uw hulpvraag en maak ik een inschatting van uw behandelmogelijkheden. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt en wordt de focus voor de behandeling bepaald in een eerste opzet voor een behandelplan. Dit behandelplan wordt in het kader van kwaliteitseisen anoniem intercollegiaal getoetst door enkele collega’s van 1nP.

Psychodiagnostiek

Indien in de intakefase nog niet geheel duidelijk wordt hoe uw klachten begrepen kunnen worden, dan kan besloten worden om verder psychodiagnostisch onderzoek te verrichten. U leest meer over psychodiagnostiek bij Aanbod.

Advies gesprek

In het adviesgesprek bespreek ik met u de classificatie, beschrijvende diagnose en de focus voor de behandeling. Wij gaan samen in gesprek of u een behandeltraject zoals voor wordt gesteld aan wilt gaan. Indien u akkoord bent met het behandelvoorstel plannen wij een vervolg afspraak, hetgeen de start van uw behandeling is.

Behandeling

In de behandeling nemen we uw hulpvraag en de behandelfocus die voortkomt uit uw behandelplan als uitgangspunt. We zullen de voortgang en het therapieproces regelmatig evalueren. Daarnaast kan ook ROM (routine outcome monitoring) onderdeel uitmaken hiervan. Dit wil zeggen dat u op een aantal momenten in uw behandeling een aantal vragenlijsten digitaal toegestuurd krijgt. De gegevens worden in Nederland anoniem gebruikt om zorg zichtbaarder te maken. Indien u hier niet aan wilt deelnemen kunt u dit aangeven.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Ik nodig u uit om dit tijdens een gesprek kenbaar te maken zodat we samen kunnen onderzoeken waar u tegenaan loopt en of we daar verandering in kunnen aanbrengen. Indien wij niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van stichting 1nP.

Kwaliteit

BIG registratie

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog (79912478325) en BIG geregistreerd psychotherapeut (99912478316). Volgens de wet beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Ik werk volgens de GGZ richtlijnen, de beroepscode van psychologen en de beroepscode van psychotherapeuten.

1nP

De praktijk is aangesloten bij stichting 1nP. Dit is een netwerk waarbij ongeveer 600 zelfstandige zorgprofessionals verspreid over heel Nederland bij aangesloten zijn. Stichting 1nP zorgt voor de aanmeldprocedure en voor de contracten met de zorgverzekeraars. Hulpverleners uit dezelfde regio die aangesloten zijn bij stichting 1nP werken regelmatig samen en er vindt intercollegiale toetsing plaats. Ik werk met name samen met mw. Lammens in Biervliet. Mw. Lammens is mijn vaste waarnemer tijdens mijn afwezigheid.  Lees meer over 1nP.

Dian Lammens: 06-51068185

100_dian2.jpg

 

LVVP

Ik ben lid van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten). De vereniging ziet er onder andere op toe dat zelfstandige zorg professionals voldoen aan de kwaliteitseisen.

De praktijk is in 2018 en recent in 2023 gevisiteerd.

200_lvvp_visitatielogo_294x300.png

EMDR

Ik ben als EMDR Europe Practioner lid van de VEN (vereniging EMDR Nederland). De kwaliteit wordt gewaarborgd door herregistratieplicht waarbij van de hulpverlener wordt verwacht dat hij zich regelmatig bijschoolt en kennis up te date houdt.

Schematherapie

Ik ben lid van de vereniging voor schematherapeut als senior schematherapeut.