Aanbod

Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden die ingezet kunnen worden als u psychische klachten heeft die u niet zelf kunt oplossen. Er bestaan verschillende evidenced based behandelingen. Ik stem mijn werkwijze af op uw persoon, uw hulpvraag en de fase van uw proces. Doorgaans werk ik vanuit schematherapeutisch kader. Indien nodig zet ik EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing, in als (deel)behandeling. 

In therapie gaan betekent dat u bereid bent om naar uzelf te kijken en uw binnenwereld te exploreren. Mijn taak als therapeut is om een veilige omgeving te creƫren waarin u over uw problemen kunt spreken in een sfeer van vertrouwen, empathie en respect. Alleen binnen een dergelijk kader zal het voor u mogelijk zijn om meer bewust te worden van wat u werkelijk voelt, denkt en doet.

Dit kan soms pijnlijk en confronterend zijn waardoor uw klachten toe lijken te nemen maar het hoort bij uw proces van bewustwording. Dit is het begin van de verandering. U kan in uw dagelijks leven gaan experimenteren met gezondere keuzes maken waardoor u op een andere manier met uzelf en anderen om kan gaan. Het zal de nodige investering van u vragen maar uiteindelijk kan dat leiden tot een leven waarin u dichter bij uzelf komt en meer keuzevrijheid ervaart.

 

 


 

Psychodiagnostiek

Soms wordt in een intakefase niet geheel duidelijk hoe we uw klachten moeten begrijpen of hoe u als persoon in elkaar zit en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Dan kan verder psychodiagnostisch onderzoek ingezet worden om meer inzicht te krijgen in uw problematiek. Dit kan door middel van het afnemen van vragenlijsten of ander psychodiagnostisch materiaal of door middel van een hetero anamnese. Ik zal met uw toestemming een belangrijke persoon uit uw omgeving bij het onderzoek betrekken om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op uw ontwikkelingsgeschiedenis.

Een dergelijk onderzoek kunt u ook aanvragen in het kader van een second opinion als u elders in behandeling bent.