Praktische info

Tarieven en vergoedingen

Psychotherapie:

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt met zorgprestatiemodel. Dat houdt onder andere in dat de factuur overzichtelijker is. Op de factuur staat de face-to-face sessie, mail- of (beeld)beltijd en de tijd besteed aan multidisciplinair overleg (MDO). De rondomtijd zoals administratie staat niet meer op de factuur. De duur van het consult bepaalt het tarief. De praktijk hanteert het principe "planning is realisatie" wat inhoudt dat de ingplande behandeltijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter (maximaal15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt de duur van het consult op de factuur aangepast. Zie voor meer info: NZA

Onder aan deze pagina vindt u de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Met mijn praktijk val ik onder het ambulant kwaliteitsstatuut van 1nP sectie 3 monodisciplinair psychotherapeut wet BIG art. 3.

Stichting 1nP is een onderdeel van Parnassia groep en heeft met alle zorgverzekeraars een contract.


100_1np_logo.png

Zelf betalen of niet verzekerde zorg:

Clienten die hun behandeling zelf willen bekostigen (buiten de zorgverzekering om), betalen per 1 januari 2023 124,16 euro per sessie van 45 minuten, 165,55 per sessie van 60 minuten, 248,32 per sessie van 90 minuten. Hetzelfde tarief geldt voor clienten die behandelingen wensen voor onverzekerde zorg zoals levensfaseproblematiek, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek.

No-Show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u deze afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch/sms, via een bericht in het clientenportaal of via e-mail. Bij het niet tijdig annuleren zal ongeacht de reden een tarief van 75,- euro in rekening gebracht worden. U krijgt hiervoor een aparte factuur die u zelf dient te betalen. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Leveringsvoorwaarden

Voor meer informatie over de leveringsvoorwaarden klikt u hier. Zie ook de bijlage onder aan deze pagina.

Wachttijd

U kunt zich aanmelden voor intakegesprek (zie voor de actuele wachttijd het kopje wachttijd bovenin de pagina). Er is geen wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Privacy

In therapie gaan betekent dat u uzelf van uw kwetsbare kant zult laten zien. U gaat uw binnenwereld verkennen en spreekt met uw therapeut over moeilijke onderwerpen die u normaal gesproken waarschijnlijk niet zo makkelijk deelt met anderen. Hiervoor is het uiterst belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat er zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, hetgeen betekent dat alle informatie die u geeft niet gedeeld mag worden met derden zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ik ben verplicht mij te houden aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten. Uw rechten zijn onder meer vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U leest hier meer over op de website van de LVVP.

 

Veilige communicatie

In de praktijk maak ik gebruik van veilige communicatie via zorgmail secure email en de beveiligde chatfunctie in het clientenportaal. U wordt hier bij aanmelding verder over geinformeerd. Op deze manier probeer ik de veiligheid van mailverkeer te optimaliseren. Ik adviseer u dringend om geen privacy gevoelige informatie te versturen via de gewone email. Gebruik hiervoor het clientenportaal of een reply op een door mij geinitieerde conversatie via zorgmail secure email.

Kwaliteitsstatuut

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut van stichting 1nP/Parnassia inzien. Zie bijlage onder aan deze pagina.

Klachten

Indien u klachten heeft of niet tevreden bent over uw behandeling dan nodig ik u uit om dit rechtstreeks met mij te bespreken. In een gesprek kijken we samen naar uw ervaringen en zoeken we naar een mogelijke oplossing. Indien dit niet afdoende is kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van 1nP of van de LVVP.